K L U B

Osnovna ideja nazvana ISP EVERGRIN bazira se na potrebi  starijih ljudi da održe svoj socijalni kapital komunikaciju i društvene mreže uloge i ugled u društvenoj zajednici - i činjenici  da su njihovi potencijali i kapaciteti  marginalizovani i nedovoljno angažovani u društvu.

Osnovna funkcija Kluba je da pruži priliku za  međugeneracijsko okupljanje, druženje i razmenu iskustava istraživača  socijalnih prilika. Jedanput mesečno – svake druge subote -   okupljaju  se veterani  -penzioneri, seniori- aktivni profesionalci  i juniori- pripravnici i studenti.

<<<KLUB2017<<<     <<<KLUB2018<<<       <<<KLUB2019<<<

VREMEPLOV

Podsećanje na  ljude, ideje, projekte i događaje, pogotovu one koji su obeležili razvoj neke delatnosti,  je prilog negovanju sećanja i prilika za stalno učenje  iz prošlosti.Kultura sećanja  se neguje, gradi i dograđuje. Bez pamćenja se ne može zamisliti vreme. Percepcija sa vremenske distance i kritički odnos prema ideološkim slikama prošlosti omogućava savremenicima da  samostalnije grade percepciju budućnosti. Nove ideje i nove tvorevine grade  se  na stubovima iz prošlosti.

 

Stariji ljudi imaju lošije pamćenje a bogato sećanje.

>>>>>

AKTUELNO

Seniori su informatori  o aktuelnim  događanjima  i procesima. Kao nosioci savremenih aktivnosti i aktuelne energije za događanja koja su na dnevnom redu,  oni svedoče o nastajanju novih ideja, rezultatima istraživačkih projekata, problemima,  poteškoćama ili dobroj praksi  u radu institucija,  organizacija civilnog društva i pružalaca usluga.
Učešće veterana i juniora u razgovorima o savremenim događanjima i procesima,  informacije i iskustava neposrednih aktera u zajedničkom polju interesovanja, ublažava generacijsku distancu i socijalnu isključenost mladih i starijih
>>>>>

V E N T U R I

 

Venturi su oni koji dolaze.

Budućnost društva i posebnih društvenih delatnosti  je na onima koji se danas pripremaju za njih. Zbog toga je ISP EVERGRIN posvećen i studentima i pripravnicima.

Juniori dobijaju  priliku u Klubu da se predstave nekom temom po sopstvenom izboru i da, sa druže sa veteranima i seniorima i diskutuju o temama i dilemama iz prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.

>>>>>