K  L  U  B      2020.  g

Klub je otvorenog tipa i dostupan je svakog drugog četvrtka u mesecu za sve profesionalce koji imaju afinitete za istraživačko-analitičku praksu. Zasniva se na  principima samoorganizovanja i volonterskog doprinosa .  Aktivnosti u Klubu pripremaju i orgnizuju članovi Kluba sa  horoskopskim znakom za taj mesec.

 

                                                     

INFO iz Kluba ISP EVERGRIN

Prvo ovogodisnje druženje 11.01.2020 bilo je posvećeno pravljenju planova za naredni period. Proteklo je u prijatnoj atmosferi i posvećenom razgovoru o perspektivama za naš Klub.  Složili smo se da treba negovati tradiciju i postepeno uvoditi novine.

  1. Nastavljamo sa druženjem kao i do sada uz jednu izmenu: umesto u subotu, viđaćemo se drugog četvrtka u mesecu u 16 časova, na istom mestu, u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu, Terazije 32/II.

Seniori i master studenti predložili su da to ne bude subotom jer taj termin im  ne odgovara a želeli bi da učestvuju u Klubu.

Republički zavod za socijalnu zaštitu je prihvatio da nam bude ljubazni domaćin i četvrtkom u 16h.

Elem, druga subota nije više u subotu nego u DRUGI ČETVRTAK u mesecu .

Podsetnik sa najavom tema stiže, kao i do sada, tačno na vreme – ni prerano ni prekasno. 

  1. Druga inovacija se odnosi na novi format, radno nazvan, MEĐUGENERACIJSKI DIJALOG.

 Iz Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu je potekla inicijativa da se povodom nekih aktuelnih izazova  koja traže nova  rešenja  čuju i iskustva iz prošlih vremena.

Dogovoreno je da se ovi  TEMATSKI RAZGOVORI organizuju posebno prema aktuelnim potrebama. Inicijatori ovih razgovora su seniori  s obzirom da podsticaj za međugeneracijski dijalog potiče iz aktuelnih izazova.

Srdačan pozdrav do skorog viđenja.

Za ISP EVERGRIN

Gradimir Zajić

  >>>HOME<<<                  >>>VREMEPLOV<<<             >>>KLUB2017<<<    >>>KLUB2018<<<    >>>KLUB2019<<<           >>>KLUB2020<<<     >>>AKTUELNOSTI<<<