A  K  T  I  V  N  O  S  T  I

 

ISP EVERGRIN  otvara mogućnost za jačanje međugeneracijske komunikacije i solidarnosti i pruža priliku da se, na principima samoorganizovanja i aktivnog starenja, kroz volonterski doprinos ostvare njihovi marginalizovani potencijali. Nosioci programskih sadržaja u mesečnim okupljanjima su članovi Kluba sa horoskopskim znakom za taj mesec.

Aktivnosti se odvijaju kroz više raznovrsnih formi: (1) otvoreni klub pruža priliku za redovna okupljanja (druga subota u mesecu),  druženje i razmenu informacija i iskustava,   (2) veb-sajt omogućava širenje informacija,  (3) društvene mreže omogućavaju interaktivnu komunikaciju sa  širom virtuelnom zajednicom i (4) volonterske aktivnosti kao doprinos članova kluba nekim drugim ciljnim grupama..

  TRIBINA

Podstaknuti inicijativom međugeneracijskog okupljanja i druženja ISP- evergrin koja se jednom mesečno realizuje u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu, studenti Fakulteta političkih nauka i organizacija Unija studenata socijalnog rada organizovali su tribinu pod nazivom “Iskustvo i mladost- medjugeneracijski pogled na socijalnu politiku i socijalni rad”.

Tribina je održana u četvrtak 07.12.2017. godine u 18h  na Fakultetu političkih nauka (slušaonica 1).

Gosti na tribini bili su prof.dr Milosav Milosavljević, Gradimir Zajić, sociolog u penziji  i Nenad Stojanović savetnik Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu.

 

 

              >>>HOME<<<                  >>>VREMEPLOV<<<             >>>KLUB<<<           >>>AKTUELNOSTI<<<