A K T U E L N O

Brankica Janković, 

poverenica za zaštitu ravnopravnosti

                                      

                                                            STARENJE JE LJUDSKO PRAVO

                                      Diskriminacija na osnovu starosnog doba 

Diskriminacija je svako neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje u odnosu na lica ili grupe kao i na članove njihovih porodica, ili njima bliska lica a koje se zasniva na stvarnim odnosno pretpostavljenim ličnim svojstvima. Starosno doba kao osnov diskriminacije je jedno od tih ličnih svojstava. Starije osobe spadaju među najčešće diskriminisane grupe u Srbiji. Diskriminacija je zabranjena Ustavom i zakonom. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti  kao nezavisan, samostalan i specijalizovan državni organ ima funkciju da radi na suzbijanju diskriminacije i ostvarivanju ravnopravnosti u društvenim odnosima.

“Svi su jednaki i uživaju jednak položaj i jednaku pravnu zaštitu, bez obzira na lična svojstva”.
                            U društvu ravnopravnih ljudi svako ima pravo da bude ono što jeste .      >>>>>

 

 Ненад Стојановић

саветник у Републичком заводу за социјалну заштиту

 

НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ У 2016. ГОДИНИ

Нормативни оквир (Закон о финансирању локалне самоуправе, Закон о социјалној заштити и Уредба о наменским трансферима) омогућује обезбеђивање наменских трансфера за јединице локалне самоуправе, као и које се услуге могу финансирати и критеријуме за поделу и висину наменског трансфера.

Наменски трансфери треба да допринесу да локалне услуге буду одрживе, да подрже механизме за смањење сиромаштва и да обезбеде квалитетнију заштиту свих рањивих група на територији јединице локалне самоуправе. Наменске трансфере могу да користе ЈЛС које су у другом, трећем или четвртом степену развијености.  >>>>>

 

  Nataša Todorović

   stručna saradnica Crvenog krsta Srbije i predsednica  Mreže  „HUMANAS“

                                 

LJUDSKA PRAVA STARIJIH ŽENA I MUŠKARACA

Udeo starijih u populaciji širom sveta raste. Starenje društva je postepen proces, koji se dešava već izvesno vreme, ali većina država još uvek se nalazi u demografskom bonusu, to jest najveći broj stanovnika spada u grupu radno sposobnih, pa se demografsko starenje ne smatra gorućim pitanjem. Međutim, prema podacima Ujedinjenih nacija broj starijih od 60 godina u populaciji se povećava, tako da je 2015. godine 901 milion stanovnika planete bio stariji od 60 godina, a taj broj će 2050. godine premašiti 2 milijarde. >>>>>

 

   Božidar Dakić

    direktor Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu

Regionalni sastanak u Tirani za poslenike socijalne politike I socijalne zaštite

Božidar Dakić, direktor Republičkog zavoda informisao je učesnike o regionalnom sastanku  u Tirani na kojem je održana diskusija na temu “Da li je moguća država blagostanja na Zapadnom Balkanu”.

(tekst u pripremi)

Žarko Šunderić

direktor Centra za socijalnu politiku

Da li je moguća država blagostanja na Zapadnom Balkanu

Žarko Šunderić,  direktor Centra za socijalnu politiku  predstavio je inicijativu koju je pokrenula grupa  nezavisnih istraživačkih organizacija i istraživača/-ica iz zemalja Zapadnog Balkana za uspostavljanje regionalne platforme u cilju zajedničkog delovanja u oblastima od značaja za državu blagostanja na regionalnom nivou.

(tekst u pripremi)

                 

Ненад Стевановић, Стручни сарадник Геронтолошког центра Београд

Дневни центри и клубови за старије Установе Геронтолошки центар Београд

У саставу Геронтолошког центра Београд од 1982. године налази се радна јединица „Дневни центри и клубови“ у којој су инкорпорирани клубови за старије који су до тада били у саставу општинских центара за социјални рад (четири клуба на Новом Београду, по један клуб на Савском венцу, Палилули, Старом граду и Вождовцу). Од 1982. до 1996. године отворено је још дванаест клубова, а онда је настао застој у развоју клупске мреже. Промене се дешавају у 2012. години, када су клубови за сениоре, са пунктовима службе „Помоћ у кући“, препознати као најбољи интегративни модел пружања дневних услуга у заједници за старије суграђане.  >>>>>

    Dr Dragana Dinić, predsednica Gerontološkog društva Srbije

Dr Dragana Dinić, predsednica Gerontološkog društva Srbije govorila je o X NACIONALNOM GERONTOLOŠKIOM KONGRESU,  sa međunarodnim učešćem  koji se održava 18 i 19. maja 2018. godine u Beogradu (u Sava centru), u Srbiji

Tema Kongresa je STARENjE I LjUDSKA PRAVA i učesnici Kongresa će analizirati najsavremenija shvatanja o starosti i starenju, kao i stanja u oblasti poštovanja osnovnih ljudskih prava i temeljnih sloboda građana u svetu, polazeći od osnovnih dokumenata UN, Saveta Evrope, Ustava i  zakona pojedinih država. Cilj je da se sagledaju svi aspekti položaja starijih građana, kao i odnosi prema starijima i da se u zaključcima i predlozima pruži odgovarajući doprinos u razvoju međunarodne i nacionalne politike starenja i svemu što pomaže starijima u njihovom svakodnevnom životu.

Podsetila je i na istorijat Gerontološkog društva Srbije (GDS) koje je osnovano  1973. godine na inicijativu u to vreme najkompetentnijih stručnjaka na polju gerijatrije i socijalne gerontologije, dr Petra Korolije (1925-2004), načelnika Gerijatrijskog odeljenja Gradske bolnice (prvi predsednik), prof. dr Dušana Petrovića (1924- ), neuropsihijatra, dr Miroslava Živkovića, sociologa i prvog doktora nauka iz socijalne gerontologije, dr Iv (Ive) Rastimira Nedeljkovića, filozofa i v.d. direktora Instituta za socijalnu politiku u to vreme, dr Đorđa Kozarevića, rukovodioca Službe za hronične bolesti Saveznog zavoda za zdravstvenu zaštitu, dr Miloša Grujića, profesora Univerziteta i direktora Instituta za TBC (potpredsednici). Za sekretara je izabran Petar Manojlović (1925-2008), socijalni radnik iz prve generacije diplomiranih studenata na Višoj školi za socijalne radnike.

           Богдан Бањац, представник Повереника за заштиту равноправности

                                                          МЕХАНИЗМИ ЗАШТИТЕ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

Богдан Бањац, представник Повереника за заштиту равноправности представио је надлежности ове институције у погледу заштите равноправности и указао на активности у заштити Рома од дискриминације. Према притужбама за дискриминацију по националној основи, најбројније је учешће Рома. Према починиоцима дискриминације Повереник предузима одговарајће мере.    >>>>>

14.04.2018.

             Sanja Miloradović , predstavnik Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu                

                                                                    Usluga “porodični saradnik”

  Sanja Miloradović iz Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu govorila je o iskustvima u  primeni usluge “porodični saradnik”. Tim Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu je koordinirao proces pilotiranja ove usluge koja je osmišljena i realizovana na inicijativu UNICEF-a i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalnu pitanja a uz podršku Fondacije Novak Đoković i Evropske unije u periodu od 2013 do 2017. godine.

  Usluga “porodični saradnik”, kao intenzivna usluga jačanja porodice, je jedna od niza potrebnih usluga namenjenih porodicama, a u kojima bi jedinica posmatranja i predmet stručne podrške i stručnog rada bila porodica, svi njeni članovi i njihovi odnosi, kao i okolnosti njihovog življenja. Svrha usluge jeste unapređenje kapaciteta porodice da omogući bezbednost deteta i uslove za njegov kvalitetan razvoj u porodičnom okruženju.

Inovacioni potencijal usluge “porodični saradnik”  sadržan je u pomeranju fokusa sa pojedinca na porodicu i zaštitu detetovog najboljeg interesa preko jačanja porodice, pre svega roditeljskih funkcija. Na taj način se afirmiše i pristup sa restriktivnih mera ka zaštiti, podršci, očuvanju i negovanju porodice da bude dovoljno dobro mesto za dete. >>>>>>

09.02.2019.

             

Božidar Dakić , direktor Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu                

     Božidar Dakić, direktor Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu predstavio je najznačajnije teme i zaključke sa Regionalne konferencije „Unapređenje ljudskih resursa u sistemu socijalne i dečje zaštite“ održane 24 i 25 oktobra 2019. godine u Beogradu.

Konferenciju su organizovali Republički zavod za socijalnu zaštitu i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja uz podršku Kancelarije UNICEF-a u Srbiji. Konferencija predstavlja nastavak regionalne saradnje započete 2018. godine na konferenciji u Bukureštu na kojoj je formulisan Poziv na akciju.

Cilj ove saradnje je jačanje okvira za unapređenje socijalne i dečije zaštite, kroz poseban focus na planiranje, razvoj i pružanje podrške radnoj snazi angažovanoj na polju socijalne zaštite.

Konferencija u Beogradu je imala za cilj da preporuke iz Poziva na akciju dodatno razradi i specifikuje, imajući u vidu perspektivu zemalja Zapadnog Balkana: Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije i Albanije. Predstavnici sistema socijalne i dečije zaštite iz ovih zemalja, potvrdili su svoju opredeljenost da nastave aktivno da doprinose razvoju i jačanju ljudskih resursa u socijalnoj zaštiti i formulisali preporuke u skladu sa principima definisanim u Pozivu na akciju:

  1. Dogovor o zajedničkoj grupi definicija ljudskih resursa u socijalnoj zaštiti i saradnika u povezanim službama u region ECA
  2. Delotvorno dugoročno planiranje ljudskih resursa u socijalnoj zaštiti i usklađivanje funkcija, procesa, kompetencija i kvalifikacija
  3. Razvijanje kompetencija ljudskih resursa u socijalnoj zaštiti
  4. Podrška ljudskim resursima u socijalnoj zaštiti

detaljnije >>>>><<<<

 

              >>>HOME<<<                  >>>VREMEPLOV<<<             >>>KLUB<<<           >>>AKTUELNOSTI<<<