Branislav Radović, diplomirani socijalnu radnik

12/02/2018 at 10:51 am

БРАНИСЛАВ РАДОВИЋ, дипломирани социјални радник

О КЛУБОВИМА ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ У ОПШТИНИ НОВИ БЕОГРАД

         Центар за социјални рад општине Нови Београд је у периоду периоду 1973. – 1976. године, покренуо иницијативу и реализовао нови облик бриге и заштите старих и пензионера у ванинституционалним условима.

Скупштина општине Нови Београд подржала је ту иницијативу и у Центру је основана служба за превентивну заштиту старих и социјално-хуманитарних активности.

Задаци службе су били да:

 • Припрема и координира програме и активности на нивоу општине;
 • Да организује исхрану самохраних,, сиромашних пензионера у клубовима и њиховим становима;
 • Да организује прање и пеглање веша и постељине и пружање других услуга у стану старих људи;
 • Да организује туристичке програме и летовања и зимовања старих;
 • Да настави организовање акције : „ Уз'о деда свог унука......“сваке године у октобру месецу;
 • Да сачињава упутства,програме и анализе из делокруга свога рада.

Покретач ових активности био је психолог Доброслав Тричковић, директор Центра за социјални рад , који је успео да придобије подршку др Новице Благојевића, председника Скупштине општине Нови Београд и све општинске структуре (соц.савез,савез инвалида рада,организације црвеног крста...) и друштвено политичке активисте.

Како је општина обезбедила просторне услове , дошло је до оснивања клубова за старе и пензионере и то :

 • I клуб у МЗ “ Радних бригада“ , Радоја Дакића
 • II клуб у МЗ „ 45 блок“, др Ивана Рибара
 • III клуб у МЗ „Старо Сајмиште“
 • IV клуб МЗ „Ледине“, Обреновачка бб

Рад клубова је испред Центра за социјални рад пратио социјални радник, а по потреби су се укључивали и други стручни радници. Социјални радник је по свом плану и програму рада обилазио клубове, организовао активности и водио бригу о корисницима и њиховим потребама.

Сваки клуб је имао по једног стално запосленог радника – домаћицу клуба, која је стално боравила у просторијама клуба.

Активности у клубу су се одвијале према предвиђеном плану уз активно учешће свих чланова клуба. Активности у клубовима су се одвијале по данима:

 1. Понедељак : разговори са активистима и планирање,
 2. Уторак: социјално-здравствене активности,
 3. Среда: радна и окупациона терапија(шивење,хеклање,вез,ручни радови и сл.),
 4. Четвртак: културно-забавни живот (приредбе, прославе рођендана и друго),
 5. Петак: спорт и спортске активности,
 6. Субота,недеља: излети, посете културних манифестација, бања и других градова.

У то време (период од 1972. до 1982. године) Центар за социјални рад у заједници са активистима Црвеног крста , удружењима пензионера и инвалида рада је организовао током целе године рехабилитацију за око 150 старих и пензионера тако што су одлазили у Сокобању, Врњачку Бању , Сијаринску и Нишку Бању као и на планине Копаоник, Златибор и Фрушку Гору. Неколико група старих-пензионера је у периоду 1976 до 1982.године летовало у Опатији а касније и у Бобовишту на Брачу.

На жалост, ове активности касније нису настављене у жељеном правцу, па је дошло до смањења броја акција и застоја у развоју клубске мреже и до гашења појединих клубова.

         >>>HOME<<<                       >>>VREMEPLOV<<<