Bojana Barac, studentkinja FPN-a, smer Socijalna politika i socijalni rad

08/02/2018 at 6:45 pm

 

Druženje sa mojom bakom

 

Bojana Barac, studentkinja Fakulteta političkih nauka-smer, Studije socijalne politike i socijalnog rada, govorila je o druženju sa svojom bakom i koliko joj to iskustvo korisno za bolje razumevanje buduće profesije.

(tekst u pripremi)