dr Dragana Dinić, sociolog

19/03/2018 at 5:31 pm

 

Dr Dragana Dinić, predsednica Gerontološkog društva Srbije

 

Dr Dragana Dinić, predsednica Gerontološkog društva Srbije govorila je o X NACIONALNOM GERONTOLOŠKIOM KONGRESU,  sa međunarodnim učešćem  koji se održava 18 i 19. maja 2018. godine u Beogradu (u Sava centru), u Srbiji

Tema Kongresa je STARENjE I LjUDSKA PRAVA i učesnici Kongresa će analizirati najsavremenija shvatanja o starosti i starenju, kao i stanja u oblasti poštovanja osnovnih ljudskih prava i temeljnih sloboda građana u svetu, polazeći od osnovnih dokumenata UN, Saveta Evrope, Ustava i  zakona pojedinih država. Cilj je da se sagledaju svi aspekti položaja starijih građana, kao i odnosi prema starijima i da se u zaključcima i predlozima pruži odgovarajući doprinos u razvoju međunarodne i nacionalne politike starenja i svemu što pomaže starijima u njihovom svakodnevnom životu.

Podsetila je i na istorijat Gerontološkog društva Srbije (GDS) koje je osnovano  1973. godine na inicijativu u to vreme najkompetentnijih stručnjaka na polju gerijatrije i socijalne gerontologije, dr Petra Korolije (1925-2004), načelnika Gerijatrijskog odeljenja Gradske bolnice (prvi predsednik), prof. dr Dušana Petrovića (1924- ), neuropsihijatra, dr Miroslava Živkovića, sociologa i prvog doktora nauka iz socijalne gerontologije, dr Iv (Ive) Rastimira Nedeljkovića, filozofa i v.d. direktora Instituta za socijalnu politiku u to vreme, dr Đorđa Kozarevića, rukovodioca Službe za hronične bolesti Saveznog zavoda za zdravstvenu zaštitu, dr Miloša Grujića, profesora Univerziteta i direktora Instituta za TBC (potpredsednici). Za sekretara je izabran Petar Manojlović (1925-2008), socijalni radnik iz prve generacije diplomiranih studenata na Višoj školi za socijalne radnike.

                                          >>>HOME>>>                            >>>AKTUELNO>>>