Žarko Šunderić, direktor Centra za socijalnu politiku

08/02/2018 at 6:30 pm

 

 

Da li je moguća država blagostanja na Zapadnom Balkanu

Ž

arko Šunderić,  direktor Centra za socijalnu politiku  predstavio je inicijativu koju je pokrenula grupa  nezavisnih istraživačkih organizacija i istraživača/-ica iz zemalja Zapadnog Balkana za uspostavljanje regionalne platforme u cilju zajedničkog delovanja u oblastima od značaja za državu blagostanja na regionalnom nivou.

(tekst u pripremi)