docent dr Zoran Vesić

01/11/2018 at 8:37 pm

Docent dr Zoran Vesić je govorio na temu Aktivno starenje i celoživotno učenje” i, uz prezentovanje statističkih podataka o demografskim trendovima u svetu i  Srbiji, veoma slikovito prikazao i kako se pomeraju granice u pogledu dužine zdravog i aktivnog života i mogućnosti starijih ljudi.