2  0  1 7.

Klub je otvorenog tipa i dostupan je svake druge subote u mesecu za sve profesionalce koji imaju afinitete za istraživačko-analitičku praksu. Zasniva se na  principima samoorganizovanja i volonterskog doprinosa .  Aktivnosti u Klubu pripremaju i orgnizuju članovi Kluba sa  horoskopskim znakom za taj mesec.

9.  septembar 2017.

Nakon inicijativnog sastanka  10.06.2017. godine,  Klubu ISP EVERGRIN  počeo je sa radom druge subote u septembru  u prostorijama Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu.

Govorili su:
Prof.dr Milosav Milosavljević  i Gradimir Zajić  podsetili su na  zasnivanje  “moderne  socijalne zaštitite”, odnosno, na  osnivanje  prvih centara za socijalni rad,  ustanova za praćenje i  proučavanje socijalnih pojava  i školovanje  socijalnih radnika.

Brankica Janković, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti  ukazala je na aktuelna pitanja u pogledu  ravnopravnosti starijih i mehanizmima za zaštitu od diskriminacije.

Na ovom, prvom okupljanju  družilo se 6 veterana i 6 seniora. Nije bilo juniora.

 14. oktobar 2017.

Druge subote u oktobru u Klubu ISP EVERGRIN  otpočeo je proces međugeneracijske razmene jer  su se prvi put  okupilii veterani,  seniori i  juniori.

Govorili su:

Prof.dr  Dejan Sumrak, neurolog/gerontolog  je napravio osvrt  na razvojni put  gerontologije kao nauke i neka  istraživanja  koja bi da doprinesu produženju ljudskog veka ali i da unapređuju kvalitet života u starosti.
Nenad Stojanović, savetnik u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu upoznao nas je sa istraživanjem koje ima za cilj da evaluira i analizira efekte ulaganja u razvoj usluga.
Teodora Hrnjaković, studentkinja FPN-a govorila je o motivima za izbor socijalnog rada za svoju  buduću profsiju, novim saznanjima u toku studija i prakse  i razlozima zbog kojih bi ponovo izabrala studije socijalnog rada.
Na ovom, drugom okupljanju  družilo se sedam veterana, tri seniora i jedan junior .

     11. novembar 2017.

Novembarsko okupljanje u Klubu ISP EVERGRIN  privuklo je, do sada najveći broj učesnika. Družilo se devet veterana, tri seniora i tri junior.


Govorili su:

Prof.dr Milosav Milosavljević, sociolog preneo je svoja iskustva  kao rukovodioca  istraživanja  Potrebe i perspective izbeglica i mogućnosti porodica koje ih prihvataju u Jugoslaviji” koje je realizovano tokom jula i avgusta 1993.godine u 2076 domaćinstava od čega su polovina bile porodice izbeglica a druga polovina pordice koje su primile izbeglice.

Nataša Todorović, stručna saradnica Crvenog krsta Srbije i predsednica  Mreže  „HUMANAS“ predstavila je aktivnosti ovih organizacija u programima za starije građane.

Bojana Barac, studentkinja Fakulteta političkih nauka-smer, Studije socijalne politike i socijalnog rada, govorila je o druženju sa svojom bakom i koliko joj je to iskustvo korisno za bolje razumevanje buduće profesije.

.    9. decembar 2017.

Decembarsko druženje u Klubu ISP EVERGRIN je bilo u senci pretpraznične atmosfere i lošeg vremena.  Prisustvovala su samo tri veterana, dva seniora i tri juniora.

Govorili su:

Gradimir Zajić, sociolog,  podsetio je na jedno, malo poznato,  primenjeno  istraživanje  koje  je 1980. godine, nakon zemljotresa na Kopaoniku, realizovao Institut za socijalnu politiku radi “snimanja situacije i potreba”  u domaćinstvima koja su pretrpela štetu od zemljotresa.

Božidar Dakić, direktor Republičkog zavoda informisao je učesnike o regionalnom sastanku  u Tirani na kojem je održana diskusija na temu “Da li je moguća država blagostanja na Zapadnom Balkanu”.

Dunja Tanasković, studentkinja sociologije govorila je o svom inskustvu  volontirskog rada u humanitarnim organizacijama.

 >>>HOME<<<                  >>>VREMEPLOV<<<             >>>KLUB2017.<<<          >>>KLUB 2018.<<<    >>>KLUB2019.<<<    >>>AKTUELNOSTI<<<