SOCIJALNA INKLUZIJA STARIJIH

Osnovna ideja imenovana kao ISP EVERGRIN  bazira se na potrebi starijih ljudi da održe svoj socijalni kapital – komunikaciju i društvene mreže,  uloge i ugled u društvenoj zajednici - i činjenici da su u društvu nedovoljno angažovani potencijali i kapaciteti starijih profesionalaca.

Glavni cilj projekta je  okupljanje penzionisanih  istraživača socijalnih prilika  radi  druženja  i razmene iskustava sa mlađim kolegama kako bi, na principima samoorganizovanja i volonterskog doprinosa, angažovali  svoje potencijale  za kreiranje  inicijativa i predloga  za unapređivanje istraživačko-analitičke prakse i socijalno-humanitarnih delatnosti.

Specifični ciljevi projekta, posredstvom kojih se ostvaruje glavni cilj su:

  • Periodično okupljanje na bazi zajedničkog polja interesovanja radi druženja, informisanja i razmene iskustava - Klub ISP evergrin - druga subota u mesecu;
  • Samoorganizovanje i realizacija klubskih aktivnosti na bazi afiniteta , međugeneracijske razmene i volonterskog doprinosa;
  • Pilotiranje inovativnog modela klubova za starije na bazi afiniteta i identiteta i  principima samoorganizovanja i volonterskog angažovanja.

ISP evergrin okuplja  starije istraživače socijalnih prilika, odnosno, veterane -penzionere, seniore- aktivnie profesionalce  u oblasti socijalalne politike i socijalne zaštite  i juniore-studente  humanističkih  fakulteta i pripravnaike u socijalnim delatnostima.

Aktivnosti se odvijaju u dve osnovne forme: (1) otvoreni klub pruža priliku za redovna okupljanja  (druga subota u mesecu),  druženje i razmenu informacija i iskustava   (2) veb-sajt i društvene mreže omogućavaju interaktivnu komunikaciju i  učešće širem krugu zainteresovanih. 

Nosioci programskih sadržaja u mesečnim okupljanjima su članovi Kluba sa horoskopskim znakom za taj mesec.  Ljudski resursi, kolektivno znanje i IT kapaciteti “Mreže ISP” su logistička podrška  za realizaciju.

Projekat se realizuje u  saradnji sa Republičkim zavodom za socijalnu zaštitu.