prof.dr Dejan Sumrak

07/02/2018 at 7:40 pm

                                                                                                                                                                         1950.
Prof.dr Dejan Sumrak, neurolog/gerontolog

Događaji koji su obeležili razvoj gerontologije

Profesor dr Dejan Sumrak je izložio kraći pregled razvoja gerontologije kao nauke i nekih istraživanja koja bi da doprinesu produženju ljudskog veka ali i da unapređuju kvalitet života u starosti.

                             (tekst u pripremi)