Prof.dr Milosav Milosavljević, sociolog : Potrebe i perspective izbeglica

12/01/2018 at 6:26 pm

 

Prof.dr Milosav Milosavljević, sociolog

 

Istraživački projekatPotrebe i perspective izbeglica i mogućnosti porodica koje ih prihvataju u Jugoslaviji realizovao je Institut za socijalnu politiku (ISP) tokom jula i avgusta 1993.godine u 2076 domaćinstava od čega su polovina bile porodice izbeglica a druga polovina pordice koje su primile izbeglice.

(tekst u pripremi)