ZA BOLJI ŽIVOT ROMA

23/04/2018 at 6:37 pm

14.04.2018.  Dr Aleksandra Mitrović – Seka, sociolog

ZA  BOLJI  ŽIVOT  ROMA

 Govorila je o svojim aktivnostima i iskustvima na projektima u kojima su Romi predmet istraživanja ili ciljna grupa u akcionim programima. Profesionalno bavljenje društvenim položajem Roma i aktivnostima za unapređivanje uslova njihovog života traje već više od tri decenije. U doktorskoj disertaciji, objavljenoj u monografiji “Na dnu. Romi na granicama siromaštva”, Naučna knjiga 1990., Beograd, ukazala je da u višenacionalnoj društvanoj strukturi Romi imaju specifičan položaj koji odlikuje ekstremno siromaštvo. Za prevazilaženje specifičnog položaja etno-klase, koji su imali kroz istoriju, neophodno je raskinuti začarani krug siromaštva unapređivanjem, pre svega, obrazovanja.

O posvećenosti ovoj tematici svedoči ne samo obimna bibliografija (oko 50 bibliografskih jedinica) nego i brojni primenjeni projekti i aktivnosti usmerene na obrazovanje dece i osnaživanje Romkinja.